"Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена" ст.50 Конституції України

середа, 18 липня 2012 р.

Україна 44-та у світі за якістю їжі


Україна 44-та у світі за якістю їжі
Джерело: i.ua

За даними Держстату Україні за 2011 рік, середньостатистичний українець витратив на харчування 53% своїх доходів. Для порівняння, в країнах Євросоюзу, їжа забирає не більше 20% місячного заробітку.


"Чим більше відсоток, який йде на їжу, в загальному доході середньостатистичної сім'ї, тим бідніше держава. Зверніть увагу, в соціально розвинених країнах, наприклад, у Великобританії на їжу йде не більше 10% доходів сім'ї, в Німеччині- 12%, в США всього 7%", - розповіла  Марія Лисенко, член громадської організації "Здоров'я".
В останньому рейтингу якості харчових продуктів, який нещодавно склав The Economist Intelligence Unit, Україна зайняла 44 місце, випередивши Таїланд, Болгарію, Перу, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан. Наступними в списку йшли: Ефіопія і Конго - тобто країни з дуже низьким рівнем життя.
"Середньостатистичний українець в день з'їдає близько 40 грам білка, а потрібно удвічі більше. У раціоні наших громадян не вистачає сиру, молока й риби", - говорить дієтолог Анна Ковальчук.
Окремої уваги заслуговує якість продуктів харчування.
"В Україні діють радянські стандарти, і вони самі по собі непогані. Але українські виробники знаходять прогалини в законодавстві, а система контролю у нас недосконала", - говорить Марія Лисенко. Посилаючись на дані Держспоживінспекції, вона стверджує, що в Україні, наприклад, близько 97% ковбасних виробів містять синтетичні речовини і різні фарбники. Те ж стосується і інших продуктів.
Більшість добавок, які входять до складу продуктів в Україні, використовують і в ЄС. Правда, там закон зобов'язує виробника писати на упаковці всі хімічні елементи, які додаються у продукт, із зазначенням Е-кодів. В Україні виробники лукавлять: наприклад, якщо в продукті міститься глутамінат натрію (Е-621), на етикетці пишуть "підсилювач смаку".
Крім того, виробники часто (за інформацією Держспоживстандарту майже в 80% випадків) покупця вводять в оману – вони замінюють інгредієнти дешевшими і далеко не завжди безпечними для здоров'я. Так, за даними Держспоживстандарту, найбільше фальсифікату виявляють в м'ясній і молочній продукції. У молоці, вершковому маслі, твердому сирі та сметані часто знаходять рослинні жири, яких там бути не повинно, в ковбасах і сосисках - сою, барвники і консерванти. Всього за 2011 рік фахівцями Держспоживстандарту було перевірено 200 тонн молочних продуктів. В результаті 35% товару було забраковано та знято з реалізації. На м'ясному ринку фальсифікату не менше. З перевірених у минулому році 400 тонн м'ясопродуктів було забраковано 36%. Основні нарікання: більше, ніж зазначено в складі, вологи в ковбасі, наявність крохмалю, невідповідності з мікробіології.

Украинцам вместо еды подсовывают химию


Украинцам вместо еды подсовывают химию
Большинству украинцев не по карману полезные и качественные продукты. Это ставит Украину в один ряд с такими социально неблагополучными странами как Эфиопия, Конго и Перу.
По данным Госкомстата Украины за 2011 год, среднестатистический соотечественник потратил на питание 53% своих доходов. Для сравнения, в странах Евросоюза, пища забирает не более 20% месячного заработка.
"Чем больше процент, который идет на пищу, в общем доходе среднестатистической семьи, тем беднее государство. Обратите внимание, в социально развитых странах, например, в Великобритании, на еду уходит не более 10% доходов семьи, в Германии - 12 %, в США всего 7%", - член общественной организации "Здоровье" Мария Лысенко.
В последнем рейтинге качества пищевых продуктов, который недавно сосавили в The Economist Intelligence Unit, Украина заняла 44 место, опередив Таиланд, Болгарию, Перу, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан. Следующими в списке шли: Эфиопия и Конго - то есть страны с очень низким уровнем жизни, пишет ТСН
Исследователи изучали затраты на потребление пищи по сравнению с другими расходами граждан разных стран, предложение пищи в местах поставки, а также соблюдение пищевых стандартов. "Среднестатистический украинец в день съедает около 40 грамм белка, а нужно вдвое больше. В рационе наших граждан не хватает сыра, творога, молока и рыбы. Более или менее нормально обстоят дела с овощами, но это потому, что данный вид продуктов относительно дешевый в нашей стране", - говорит диетолог Анна Ковальчук.
По ее словам, часто несбалансированная диета является основной причиной многих заболеваний. "Риск смертности у тех, кто употребляет нездоровую пищу, ест мало полезных продуктов, почти в два раза выше, чем у тех, кто следит за своим питанием", - говорит Ковальчук.
Аналогичные данные приводит Каролинский институт в Стокгольме - сотрудники этого учреждения провели исследование и пришли к выводу, что те, кто не придерживался принципов правильного питания, имели на 21% выше риск смертности от различных заболеваний и на 27% выше риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Отдельного внимания заслуживает качество продуктов питания. "В Украине действуют советские стандарты, и они сами по себе неплохие. Но украинские производители находят пробелы в законодательстве, а система контроля у нас несовершенна", - говорит Лысенко. Ссылаясь на данные Госпотребинспекции, она утверждает, что в Украине, например, около 97% колбасных изделий содержат синтетические вещества и различные красители. То же касается и других продуктов.
"Производители щедро добавляют химию в свою продукцию. Как вы думаете, что нужно добавить в молоко, чтобы оно месяц не скисало? А в колбасе и сосисках думаете - мясо? Там перетертые кожа и кости", - уверена начальник отдела по контролю за качеством продуктов торговой сети Татьяна Г.
Большинство добавок, входящих в состав продуктов в Украине, используют и в ЕС. Правда, там закон обязывает производителя писать на упаковке все химические элементы, которые добавляются в продукт, с указанием Е-кодов. В Украине производители лукавят: например, если в продукте содержится глутаминат натрия (Е-621), на этикетке пишут "усилитель вкуса". Кроме этого, производители часто (по информации Госпотребстандарта почти в 80% случаев) покупателя вводят в заблуждение - они заменяют ингредиенты более дешевыми и далеко не всегда безопасными для здоровья.
Так, по данным Госпотребстандарта, больше фальсификата обнаруживают в мясной и молочной продукции. В молоке, сливочном масле, твердом сыре и сметане часто находят растительные жиры, которых там быть не должно, в колбасах и сосисках - сою, красители и консерванты. Всего за 2011 год специалистами Госпотребстандарта было проверено 200 тонн молочных продуктов. В результате 35% товара было забраковано и снято с реализации. На мясном рынке фальсификата не меньше. Из проверенных в прошлом году 400 тонн мясопродуктов забраковано 36%. Основные жалобы: больше, чем указано в составе, влаги в колбасе, наличие крахмала, несоответствие по микробиологии.
Изменить ситуацию должен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по безопасности пищевых продуктов", который сейчас лежит в стенах Верховной Рады. Данным законопроектом предлагается ужесточить требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, а также усилить ответственность производителя за нарушение законодательства о безопасности пищевых продуктов. В частности, планируется создать единый орган по контролю над безопасностью пищевых продуктов (сейчас этим заведует пять различных служб). Сейчас предприятие должно получать санитарно-гигиенические заключения, протоколы соответствия и другие документы в более чем десяти инстанциях. Этот единый контролирующий орган получит право в любое время и на любом этапе производства без предупреждения взять контрольные образцы продукции и самостоятельно их проверить.
Также в законопроекте говорится, что производство и сбыт опасных для здоровья людей пищевых продуктов будет караться наложением штрафа на должностных лиц в размере от 75 до 90 необлагаемых налогом минимумов (1200-1500 грн). В более серьезных случаях, если, например, был нанесен ощутимый вред здоровью, нерадивому производителю грозит срок от двух до пяти лет, в случае смерти пострадавшего - тюремное заключение на пять-десять лет.
Пока принятие данного законопроекта постоянно переносится. На рынке говорят, что это происходит не без лоббистских усилий некоторых производителей, которым не выгоден жесткий контроль над качеством их продукции.