"Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена" ст.50 Конституції України

пʼятниця, 27 вересня 2013 р.

Тиждень екологічного споживача 2013 — «Екологія в тарілці»

Темою Тижня екологічного споживача-2013 — «Екологія в тарілці» — є екологічно відповідальне харчування (стале харчування). Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» проводить кампанію за підтримки Шведського товариства охорони природи з 28 серпня до 4 жовтня 2013 р. в різних містах України.

Мета кампанії

Створити умови для широкого суспільного діалогу щодо питань сталого харчування в Україні.

Опис проблеми

Стале харчування — один із ключових аспектів сталого споживання, а також простий та доступний звичайним людям спосіб зробити практичний внесок у справу збереження довкілля для нинішнього та майбутнього поколінь.

Непроста економічна ситуація та ігнорування протягом багатьох десятиліть екологічних аспектів соціально-економічного життя зумовлюють нинішню низьку екологічну культуру населення України. Відтак питання екологічно-дружнього побуту не є пріоритетними для більшості українських родин. Ідеї екологічно-відповідального ставлення до споживання, які стають дедалі популярнішими у світі, досі не набули значного поширення в українському суспільстві. Українцям бракує відповідних знань та інформації.

Утім, з інтеграцією України у світовий інформаційний простір інтерес громадськості до питань екологічного способу життя зростає. З'явилися ініціативні групи та спільноти, які вивчають та пропагують екологічно-дружнє споживання, зокрема харчування, діють Інтернет-форуми та віртуальні платформи з відповідної тематики, збільшується пропозиція харчів, що відповідають принципам сталого харчування. Але недостатнє розуміння громадськістю цих принципів, брак належної уваги з боку ЗМІ, складність пошуку інформації з цих питань заважає поширенню цих ідей. Брак підтримки малих підприємств — виробників харчів, зорієнтованих на місцеві ринки та екологічні технології виробництва і вирощування, і нерозвинена інфраструктура розповсюдження такої продукції не дають можливості задовольнити попит екологічно свідомих громадян. На жаль, політики та управлінці не відносять ці питання до пріоритетних, що, серед іншого, зумовлює недостатність нормативно-правового забезпечення ефективного впровадження сталого споживання. Для переходу українського суспільства на екологічно-дружні моделі харчування вкрай потрібно якнайшвидше розпочати широкий суспільний діалог з цих питань із залученням усіх зацікавлених сторін.

Завдання кампанії

1.     Підвищити інформованість населення про життєву важливість екологічно відповідального харчування.

2.     Залучити до діалогу щодо політики з питань сталого харчування представників влади, бізнесу, громадських організацій, освітнього сектору, науковців, ЗМІ та ін.

3.     Заохотити зацікавлені сторони — представників різних секторів суспільства — до побудови партнерств для вироблення спільних підходів і координації дій з метою поширення ідей сталого харчування.

4.     Виробити та розповсюдити приклади можливих практик діяльності неурядових організацій щодо поширення ідей сталого харчування.

5.     Сприяти широкому та компетентному висвітленню питань сталого харчування в медійному просторі України.

Передбачені заходи

·         Організація діалогів зацікавлених сторін у різних форматах за участю представників органів влади, громадських організацій та ініціативних груп, бізнесу, освітніх та наукових установ, ЗМІ тощо.

·         Провадження інформаційно-просвітницької діяльності на національному, регіональному та місцевому рівні для просування ідей сталого харчування (презентації, тематичні уроки, конкурси, квести, інформаційні акції, поширення інформації через Інтернет, зокрема соціальні мережі, тощо).

·         Створення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів (методичні матеріали, буклети, постери, відео-ролики тощо).

·         Робота зі ЗМІ щодо покращення висвітлення питань сталого харчування — проведення прес-конференцій та прес-турів, створення ресурсів для доступу журналістів до інформації про стале харчування (тематичний веб-сайт, друковані матеріали, регіональні інформаційно-контактні центри на базі місцевих організацій ВЕГО «МАМА-86»).


«Тижні екологічного споживача» в Україні — тижневі концентровані інформаційно-просвітницькі кампанії, що мають на меті популяризацію екологічно відповідального споживання і сфокусовані на одній з актуальних тем сталого споживання — проводяться з 2012 року Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» за підтримки Шведського товариства охорони природи та у співпраці з різними партнерськими організаціями.

Особливістю цих кампаній є їхній комплексний характер, адже вони включають різнопланові інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на різні цільові аудиторії — від пересічних споживачів до бізнес-спільноти. У рамках «Тижнів» відбуваються експертні дискусії та діалоги зацікавлених сторін з метою спільного пошуку шляхів вирішення проблем неекологічного споживання, у тому числі через законодавче регулювання. Кампанії проходять одночасно на національному й регіональному рівнях завдяки активній роботі регіональних організацій, що входять до мережі ВЕГО «МАМИ-86», та інших зацікавлених організацій та осіб.

Партнер «МАМИ-86» — Шведське товариство охорони природи — вже багато років поспіль кожного жовтня проводить подібні кампанії у своїй країні, завдяки чому вдалося значно підвищити поінформованість населення про переваги дружнього до довкілля способу життя, розвинути законодавчу базу, що заохочує екологічне споживання та забороняє або обмежує пропозицію екологічно шкідливих товарів і послуг, а також сформувати коло екологічно відповідальних виробників та продавців, що зі свого боку сприяють переходу шведського суспільства до більш сталих форм споживання.

ВЕГО «МАМА-86» упевнена, що популяризація екологічно відповідального споживання з використанням шведського досвіду «Зелених тижнів» («Тижнів екологічного споживача») допоможе українцям більш свідомо та відповідально підходити до щоденного споживчого вибору, а відтак сприятиме покращенню здоров'я населення та збереженню природи нашої країни

http://www.greenweek.in.ua/

Немає коментарів:

Дописати коментар