"Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена" ст.50 Конституції України

вівторок, 2 червня 2009 р.

Згущене молоко. Ризики вживання

Протягом поточного року випробувальним центром ДП "Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" було перевiрено майже пiвсотнi банок зi згущеним молоком від рiзних українських виробникiв. Зразки згущеного молока були наданi для дослiдження органу сертифiкацiї ДП "Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" та Iвано-Франкiвському обласному управлiнню у справах захисту прав споживачiв.
Дослiдження зразкiв проводились як з метою сертифiкацiї, так i в зв'язку зi скаргами споживачiв на неякiсний товар. I цей товар (згущене молоко з цукром) у переважнiй бiльшостi був дiйсно неякiсний, а iнодi i небезпечний .
Було виявлено наступну закономiрнiсть:
При сертифiкацiйних випробуваннях основний недолiк продукцiї - це пiдвищена кiлькiсть мiкроорганiзмiв, що зумовлено порушенням технологiї виробництва та засобами фасування (великi, негерметичнi бiдони та вiдсутнiсть стерилiзацiї). Таким чином, продукт погано зберiгається i може бути шкiдливим для здоров'я людини. Підприємства-виробники отримали вiдмову в сертифiкацiї такої продукцiї.
При випробуваннях за скаргами споживачiв перевiрялося згущене молоко з цукром в металевих банках масою нетто 400 г . Було виявлено низьку якiсть продукції, а саме:
згущене молоко з рiзким неприємним кормовим та iншими неприйнятними запахом i смаком, що зумовлено використанням для годування худоби кормiв низької якостi та частково зiпсованих, а також не дотриманням норм гiгiєни при доїннi корiв;
згущене молоко, при виготовленнi якого використовувалися згущувачi, що дало змогу виробнику знизити собiвартiсть продукту, але призвело до погiршення споживчих властивостей та омани споживача за рахунок зменшення в згущеному молоцi власне молочних компонентiв (бiлок i лактоза). В якостi згущувача використовувався модифiкований крохмаль. Таке згущене молоко має дуже густу, желеподiбну консистенцiю i погано розчиняється у гарячiй водi. Крiм того, воно мiстить набагато бiльше вуглеводiв, ніж належно за нормами.
При виборi згущеного молока споживачам необхiдно звертати увагу не лише на дату виготовлення та назву виробника, але й на нормативний документ, відповідно до якого виготовлено продукт. Перевагу треба вiддати продукцiї, що виготовлена за нормами:
ГОСТ 2903-78 "Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия";
ГОСТ 1923-78 "Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках. Технические условия";
ГОСТ 718-84 "Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия";
ГОСТ 719-85 "Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия".
Якщо продукцiя виготовлена у вiдповiдностi з технiчними умовами (ТУ У..........), то споживач повинен бути готовим до того, що ця продукцiя буде вiдрiзнятися за своїми споживчими характеристиками вiд очікуваної. В деяких випадках споживач буде задоволений цими змiнами, в iнших - нi.
У випадку, коли продукцiя виготовлена вiдповiдно до ГОСТу, але має неналежну консистенцiю, то можна констатувати, що це - фальсифiкат . При виявленнi такої продукцiї необхiдно звернутися в місцеве управлiння у справах захисту прав споживачiв з вiдповiдною заявою. В подальшому ця продукцiя надiйде до відповідного випробувального центру, де i буде дослiджена.
В. Соколовський, Начальник випробувального центру ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”

Немає коментарів:

Дописати коментар